In deze verklaring beschrijf ik, Fit met Femke, welke gegevens ik van mijn klanten verzamel, hoe ik daaraan kom, waarom ik deze gegevens verzamel, wat ik ermee doe en hoe lang ik ze bewaar.
Welke gegevens verzamel ik van klanten?
Van mijn klanten, verzamel ik de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Skypenaam (in enkele gevallen)
  • Rapportage van klanten

Hoe kom ik aan deze informatie?
Ik verzamel de gegevens doordat mensen die mij persoonlijk geven of doordat ze hun naam en emailadres achtergelaten hebben op de website www.fitmetfemke.nl
Als iemand anders jouw gegevens aan Fit met Femke heeft verstrekt om wat voor reden dan ook, zal Fit met Femke binnen de wettelijke 30 dagen vermelden dat de gegevens bij Fit met Femke bekend zijn, hoe die in het bezit zijn gekomen en met welk doel.
Waarom verzamel ik deze gegevens?
Ik heb deze gegevens nodig om contact te kunnen onderhouden met mijn klanten.

Naam en adres gebruik ik voor mijn rapportage en de factuur die ik verstuur aan klanten.

Het telefoonnummer gebruik ik om afspraken te maken en eventueel te wijzigen en om whatsapp berichten te versturen en de ontvangen in het kader van de begeleiding. Met als doel optimaal mijn klanten te begeleiden. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

Het emailadres gebruik ik ook om afspraken te maken en eventueel te wijzigen, informatie te sturen of vragen te beantwoorden. Ook dit in het kader van de begeleiding en in overleg met de klant.
Tevens kan het emailadres gebruikt worden om de nieuwsbrief van Fit met Femke naartoe te sturen. Daarin staan bruikbare tips, acties of overige informatie over Fit met Femke. Op ieder gewenst moment kan iedereen die daarvoor aangemeld is zich uitschrijven zonder opgaaf van reden.
Ook kan een emailadres gebruikt worden om opdrachten en informatie over een challenge te verstrekken.

De Skypenaam gebruik ik om via Skype contact met mensen/klanten te kunnen maken om een gesprek te voeren.

Rapportage van klanten gebruik ik om een samenvatting te hebben van de gesprekken of andere contactmomenten die ik met ze heb in het kader van de begeleiding. Daarin staan alleen zaken die relevant zijn voor de begeleiding.

Ik gebruik technologie├źn, zoals een pixel op mijn site om inhoud aan te passen, om socialemediafuncties, zoals advertenties op Facebook, te bieden en om het verkeer op mijn website te analyseren. Ook deel ik informatie over het gebruik van mijn website met Facebook. Dat gebeurt middels die pixel. Je gegevens vallen vervolgens weer onder de privacyverklaring van Facebook. Wil je daar meer over weten, kijk dan op Facebook voor verder informatie.

Wat doe ik met de gegevens en hoe lang bewaar ik ze?
Ik bewaar deze gegevens op mijn computer en externe harde schijf die beveiligd zijn met een wachtwoord. De naam en de adresgegevens van klanten zet ik op facturen.
Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
In het geval van het verstrekken van het emailadres via de website kunnen mensen zich altijd uitschrijven of wordt het emailadres na 10 jaar verwijderd uit het systeem.

Wat als de datagegevens gelekt worden?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij Fit met Femke kan dat bijvoorbeeld gebeuren als mijn met wachtwoord beveiligde  telefoon of laptop verloren of gestolen is. Ook wordt een verkeerd verzonden email op whatsapp als een datalek beschouwd. Bij elke vorm van een datalek zal ik navraag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of er sprake is van een ernstig lek en of ik een melding moet maken. Als dat nodig geacht wordt, zal ik dat uiteraard doen en zonnodig de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Inzage in de gegevens
Iedereen heeft altijd recht op inzage in zijn of haar gegevens zoals die bij Fit met Femke opgeslagen zijn. Dat geldt voor alle gegevens, ook de rapportage. Om die in te kunnen zien, kan dit kenbaar gemaakt worden bij Fit met Femke door een email te sturen naar info@fitmetfemke.nl, te appen of bellen naar 06-55786641 of dit persoonlijk te vragen. Dit zal nooit geweigerd worden en dit verzoek zal binnen 24 uur ingewilligd worden.

Alle gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van Fit met Femke en in geen enkel geval verstrekt aan derden zonder dat de persoon in kwestie daar uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan overigens altijd weer ingetrokken worden.

Mocht het idee ontstaan dat Fit met Femke niet volgens de wet met de gegevens is omgegaan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Fit met Femke
Marcellis Gremmenstraat 24
5367 AH Macharen
06-55786641

KvK 56863357
BTW NL149827106B01

info@fitmetfemke.nl
www.fitmetfemke.nl